مواد اولیه سیم و کابل

آشنایی با مواد اولیه سیم و کابل| مس یا آلومینیوم؟

از آنجایی که سیم و کابل برق با توجه به نوع کاربرد، از اجزای مختلفی تهیه شده اند، هر کدام از این اجزا نیز مواد اولیه متفاوتی دارند. استفاده از فلزات مختلف، مواد شیمیایی و غیره در ساخت سیم و کابل کاربرد...

ادامه مطلب

علایم اختصاری سیم و کابل

استاندارد علایم اختصاری سیم و کابل| آموزش علایم و حروف

همه افرادی که در حوزه برق فعال هستند، باید علاوه بر دانش و شناسایی رنگ ها و کابلها، با علایم اختصاری و استاندارد سیم و کابل برق را به صورت کامل آشنا باشند. خیلی از شما نیز  علایمی مانند NFAZ، NYM و غی...

ادامه مطلب

رنگ سیم و کابل استانداردها

هر رنگ سیم چه معنایی دارد؟ آشنایی با استاندارد رنگ سیم برق

آشنایی با استاندارد رنگ سیم برق گستره وسیع کاربرد سیم در صنایع مختلف، موجب شده است که شناسایی و تشخیص هر کدام از آنها امری حیاتی باشد تا خطراتی احتمالی آن کاهش یابد. یکی از روش های شناسایی و تشخیص سی...

ادامه مطلب