عاملیت تهران/ فروشگاه آتشنشان

تهران لاله زار - پاساژ اتحادیه - طبقه ۱ - پلاک ۱۶- فروشگاه آتشنشان
تماس با عاملیت

عاملیت اصفهان/ فروشگاه فیدار جم راد الکتریک

آدرس : خیابان فردوسی - روبه روی بانک ملت - فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک
تماس با عاملیت

عاملیت مشهد/ فروشگاه برق و صنعت پردیس

مشهد-خیابان سنایی- مقابل سنایی 12
تماس با عاملیت

عاملیت مشهد/فروشگاه برق طوبی

مشهد- میدان صاحب الزمان- خیابان سنایی- مقابل سنایی 15- پلاک 113/1
تماس با عاملیت
عاملیت فروش آقای بابایی

تهران / فروشگاه آتشنشان

تهران لاله زار - پاساژ اتحادیه - طبقه ۱ - پلاک ۱۶- فروشگاه آتشنشانی

شماره تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۹۵۵۵
تلفن همراه: ۰۹۹۱۲۳۰۰۴۰۶
عاملیت فروش آقای نوری

مشهد/ فروشگاه برق طوبی

مشهد- میدان صاحب الزمان- خیابان سنایی- مقابل سنایی 15- پلاک 113/1

شماره تلفن: ۰5137135040
تلفن همراه: ۰9151671189
عاملیت فروش آقای یارمحمدی

مشهد/ فروشگاه برق و صنعت پردیس (کابل فشار متوسط)

مشهد- خیابان سنایی- نبش سنایی 12

شماره تلفن: ۰5137126060
تلفن همراه: ۰9153136321
عاملیت فروش آقای ارسطویی

اصفهان / فروشگاه فیدار جم راد الکتریک

اصفهان - خیابان فردوسی - روبه روی بانک ملت - فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک

شماره تلفن: ۰۳۱۳۲۲۱۳۰۱۲
تلفن همراه: 09131140120