راهنمای کامل nyy

تفاوت‌های بین کابل‌های NYY و NYMHY: راهنمای کامل

کابل‌های مختلف در سیستم برق از جمله ابزارهای حیاتی هستند و برای انتقال نیرو در شبکه‌های برق به کار می‌روند. اینجا تفاوت‌ها و ویژگی‌های کابل‌های NYY و NYMHY، دو نوع کابل پرکاربرد، را بررسی می‌کنیم. آشنایی با کابل NYY: کابل NYY یکی از مهم‌ترین انواع کابل‌ها در بازار است که برای انتقال یا توزیع جریان الکتریکی به کار می‌رود. نمادهای مختلف در نام این کابل مشخصات مهم آن را نشان می‌دهند: - نماد N نشان‌دهنده هسته مرکزی مسی است. - نماد Y بیانگر استفاده از عایق PVC در داخل و بیرون کابل است. هر دو حرف Y در نام NYY به عنوان نماینده عایق PVC برجسته...

ادامه مطلب