اختصارات استاندارد VDE

Aکابل بیرون ساختمانYwپی وی سی مقاوم در برابر گرما تا ˚C90
Oمقاوم در برابر روغنHپلیمر بدون هالوژن، مانع از انتشار شعله
bزره ( زره )2Yپلی اتیلن (PE)
OZکابل شماره ‌دار بدون سیم ارتJ -کابل نصب ثابت
Bdتاب گروهی02Yپلی اتیلن اسفنجی یا فوم (PE)
PiMFزوج در فویل فلزیJE -کابل نصب ثابت برای مصارف الکترونیک صنعتی
Cحفاظ بافت سیم مسی02Y Sعایق فوم اسکین (PE)
Qبافت سیم فولادی- Jکابل دارای سیم ارت ( سبز و زرد )
Dحفاظ مسی تابیده شده به صورت مارپیچ3Yعایق استایروفلکس
reمفتول گرد تک رشته- JZکابل شماره دار دارای سیم ارت ( سبز و زرد)
eهادی مفتولی4Yپلی آمید (PA)
SLکابل کنترل افشانLروکش آلومینیومی نرم
fافشان5Yپلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE)
Staku-Liرشته مسوار با مغزی فولادی(L)نوار آلومینیومی با اندود پلاستیک
Fنوار ضد آب به صورت طولی6Yفلوئورو اتیلن پروپلین (FEP)
(ST)حفاظ فویل فلزی2Y (L)روکش آلومینیومی مقاوم در برابر رطوبت با اندود پلیمر
Gلاستیک7Yتترافلوئور اتیلن (ETFE)
tضد موریانهLgتاب لایه ای
2Gلاستیک سیلیکون (SiR)8Yپلی ماید (PI)
Xپی وی سی شبکهای (کراس لینک شده) (XLPVC)Liهادی تابیده شده به صورت منظم
3Gلاستیک اتیلن پروپلین (EPR)9Yپلی پروپلین (PP)
2Xپلی اتیلن شبکهای (کراس لینک شده) (XLPE)LVCCکابل کامپیوتر ولتاژ پایین
4Gاتیلن وینیل استات (EVA)10Yپلی وینیلیدن فلوئوراید (PVDF)
11X(XLPUR) پلی اورتان شبکهای (کراس لینک شده)Mروکش سربی
5Gپلی اتیلن کلرین سولفونات شده (CR)11Yپلی اورتان (PUR)
Yپی وی سی (PVC)MZروکش آلیاژ سربی
6Gعایق پلی اتیلن کلرو سولفونات شده (CSM)12Yاسترهای پلی ترفتالیک
Yuپی وی سی تاخیر انداز شعله(ms)نوار فولادی محافظ مغناطیسی
7Gعایق الاستومر فلوئورینه(Z)بافت فوالدی با استقامت کششی زیاد
Yvپی وی سی تقویت شدهO -کابل بدون سیم ارت
GLبافت پشم شیشه با عایق سیلیکون(Zg)نخ پشم شیشه