کابل افشان

انواع کابل افشان | 7 تفاوت کابل افشان و کابل مفتولی

کابل برق افشان یکی از مهمترین اتصالات در بخش الکتریکی کابل برق است که می تواند انواع مختلفی بر اساس کاربردهای متنوع داشته باشد. در این میان، این تنوع موجب سردرگمی خریداران شده است؛ به صورتی که برخی م...

ادامه مطلب

سیم و کابل برق اجزا

ساختمان کابل برق | اجزای تشکیل دهنده کابل

هر نوع کابل بر اساس نوع کاربرد، می تواند ساختمان و اجزای تشکیل دهنده متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال ساختمان کابل مخابراتی بسیار متفاوت از سیم و کابل فشار قوی است اما کلیت اجزا در ساختمان کابل برق ...

ادامه مطلب

بهترین برند سیم و کابل ساختمانی

بهترین برند سیم و کابل ساختمانی

در خانه، ساختمان، شرکت و کارخانه ای و تمام اجزای در این دنیای مدرن به نوعی به برق و جریان الکتریسیته وابستگی زیادی دارند و موجب شده است که به نیرو محرکه در دنیای امروز تبدیل شود. سیم و کابل به مثابه ر...

ادامه مطلب