info@meit.ir

آشنایی با استاندارد رنگ سیم برق

گستره وسیع کاربرد سیم در صنایع مختلف، موجب شده است که شناسایی و تشخیص هر کدام از آنها امری حیاتی باشد تا خطراتی احتمالی آن کاهش یابد. یکی از روش های شناسایی و تشخیص سیم برق، رنگ آنهاست که در این مقاله به آن می پردازیم.رنگ شیلد هر کابل برق از استاندارد مشخصی پیروی می کند. در برخی از استانداردها این کدهای رنگ یکی نبود و حتی در برخی موارد در تعارض با یکدیگر هستند. استفاده از رنگ ها غالبا برای تشخیص فازهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و می توان دریافت که هر سیم به کدام فاز وصل شده است.

عوامل متنوعی مانند مکان و موقعیت جغرافیایی، روش های نصب تجهیزات، ولتاژ، جریان برق و غیره در تعیین استاندارد رنگ های مورد استفاده دخیل هستند. در هر محل کار توصیه می شود که نوع کد رنگ در محلی مشخص نصب و توضیح داده شده باشد که موجب افزایش ایمنی موقعیت خواهد شد. هم چنین در هنگام تعمیرات و نگهداری، دقت و سرعت تکنسین های برق در محل نیز افزایش خواهد یافت.

منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.