روش کدگذاری سیم‌ها و کابل‌های برق CENELEC HD 361

جنس عایق و روکش (2a)
Bلاستیک اتیلن پروپیلن (EPR) برای محدوده دمای کارکرد پیوسته ℃90
Gکو پلیمر اتیلن وینیل استات (EVA)
Jبافت پشم شیشه
Mعایق معدنی
Nپلی کلروپرن (PCP) یا مواد مشابه
N2پلی کلروپرن (PCP) برای کابل‌های جوش
N4پلی اتیلن کلروسولفونات یا پلی اتیلن کلرینه
N8پلی کلروپرن (PCP) مقاوم در برابر آب
Qپلی اورتان (PUR)
Q4پلی آمید (PA)
Rلاستیک اتیلن پروپلین (EPR) معمولی یا الاستومر مصنوعی مشابه برای محدوده دمای کارکرد پیوسته ℃60
Sلاستیک سیلیکون (SR)
Tبافت منسوج اشباع شده یا اشباع نشده بر روی رشته‌های تابیده
T6بافت منسوج اشباع شده یا اشباع نشده بر روی هر رشته از کابل چند رشته
Vپی‌وی‌سی
V2پی‌وی‌سی مقاوم در برابر گرما برای محدوده دمای کارکرد ℃90
V3پی‌وی‌سی مقاوم در دمای پایین
V4پی‌وی‌سی شبکه‌ای (کراس لینک شده)
V5پی‌وی‌سی مقاوم در برابر روغن
Zآمیزه کراس لینک شده با پایه پلی اولفین با قابلیت انتشار کم گازهای خورنده
Z1آمیزه ترموپلاستیک با پایه پلی اولفین با قابلیت انتشار کم گازهای خورنده
نوع هادی (2f)
D-هادی افشان برای کابل‌های جوش (استاندارد EN 60228, کلاس 5)
E-هادی‌های افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابل‌های جوش (استاندارد EN 60228, کلاس 6)
F-هادی‌های افشان برای کابل افشان (استاندارد EN 60228, کلاس 5)
H-هادی‌های افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابل افشان (استاندارد EN 60228, کلاس 6)
K-هادی‌های افشان در کابل نصب ثابت
R-هادی‌های گرد نیمه افشان (استاندارد EN 60228, کلاس 2)
U-هادی‌های گرد مفتولی (استاندارد EN 60228, کلاس 1)
Y-هادی تینسل
تعداد رشته‌ها و سطح مقطع نامی هادی
(عدد)تعداد رشته‌ها
Xبدون سیم ارت
Gدارای سیم ارت
(عدد)سطح مقطع نامی هادی‌ها
Yهادی تینسل که سطح مقطع نامی آن در استاندارد تعریف نشده است
ولتاژ (1b)
1100/100 ولت
3300/300 ولت
5300/500 ولت
7450/750 ولت
استاندارد (1a)
(بدون علامت)کابل مطابق با استاندارد مشابه CENELEC
Hکابل مطابق با استاندارد CENELEC
ترکیب فاصله(2C)
D3سیم مهار
D5رشته مرکزی غیر مهار
پوشش فلزی (2b)
Cهادی مسی هم مرکز(کنسانتریک)
C4حفاظ مسی بافته شده بر روی رشته‌ها تابیده شده