< بازرگانی برق و صنعت محمدی | کابل نوري 12CORE خشک خاکي OBUC SM 2*6 کابل شهيد قندي
MEIT

کابل نوري 12CORE خشک خاکي OBUC SM 2*6 کابل شهيد قندي

برند: شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
4/2 (80) آمار بازدید (278)
ویژگی های محصول

سایر
0 ریال
+ -