ما در پروژه آرین خودرو در سال 1389 اقدام به تامین تمام اقلام روشنایی کردیم. این پروژه با همکاری همکاران ما در واحد تامین و تدارکات، و اجرا انجام پذیرفت.

بازگشت به لیست